Uygulamalar


UYGULAMA YERİ VE KAPLAMA MALZEMESİNİN SEÇİMİ

Uygulamanın yapılacağı yer, yapının boyut ve şekli, taşınabilirliği ve karşılaştığı korozyonun cinsi kaplama türünün ve uygulama biçiminin  seçiminde büyük önem taşır. Uygulama FABRİKADA  veya  SAHADA yapılabilir, ancak bazı kaplama türlerinin kaplanacak ekipmanların bulunduğu yerde yapılabilmesi özel imkanların sağlanmış  olması ve ekipman veya yapının tasarımına  bağlıdır.KAPSAN  yılların birikimi ve tecrübesiyle   tasarım sırasında  ve sonrasında KCH'ın da desteğiyle  uzman danışmanlık hizmeti veren bir kuruluştur. 

Malzeme Seçimi
Kaplamanın nerede yapılacağı, imkanları ve şekline göre hangi malzemenin kullanılacağı tespit edilir. Bunun için,
-Kaplama yeri,
-Ekipmanın tasarımı,
-Kaplama yerindeki imkanlar,
-Kimyasal, mekanik ve ısı stresleri,
-İçme suyuna uygunluk,
Yukarıda açıklanan kıstaslara göre seçim yapılır.
 
Malzeme tipinin eldeki imkanlara göre seçimi:
-Önceden vulkanize edilmiş (Prevulkanize) lastik polimer levha kaplama,     
-Atmosferik şartlarda kendi kendine kuruyan polimer ve flakelin tipi polimer veya vulkanize olan  lastik kaplama,
-Basınç ve ısı altında vulkanize olan lastik kaplama,
-Serbest buharla atmosferik basınç altında veya sıcak su ile  vulkanize olan lastik kaplama,türleri arasından yapılır.

ANTİ-KOROSİF MALZEMELERİN UYGULANMASI
Fabrikada yapılan kaplamalar,Fabrikamıza getirilen kaplama konusu ekipmanlar için  şu işlemler yapılır :
-Yeniden kaplanacak parçaların hasarlı malzemelerden temizlenmesi,
-Kaplanacak ekipmanın kaplama standartlarına uygun olarak imal edilmiş olduklarının tesbiti,
-Karşılaşılan korozyona uygun kaplama malzemelerinin seçimi,
-Kaplama yüzeylerinin hazırlanması, metal yüzeylerin temizliğinin en az Sa 2 1/2  düzeyinde DIN 55928-4 e göre yapılması,
Yüzey hazırlığından sonra kullanılacak malzemeye uygun  yöntemle kaplama uygulamasına geçilir. Yılların deneyimiyle uzmanlaşmış kaplamacıların uygulamasıyla  KAPLAMA yüzeye aplike edilir.
Otoklavda vulkanize edilen lastiklerle kaplanmış ekipmanlar basınç ve ısı altında otoklavda vulkanize edilir. KAPSAN’ ın sahip olduğu en büyük otoklav 10,70m boyunda ve 3.70m çapında bilgisayar kontrollü ve sıcak hava ısıtmalıdır.
Bu vulkanizasyon sırasında hem lastik kaplamanın istenen özelliklere kavuşması hem de lastiğin metal yüzeye yapışması sağlanır. Diğer tür malzemelerle yapılan kaplamalar da uygun yöntemlerle son şekillerine getirilirler.Kaplamaların teknik şartnamelerine göre son kontrolleri  yapılarak kullanıma ve normlara  uygunlukları en son kademede de kontrol edilir.  

Sahada yapılan kaplamalar,Sahada kaplanacak ekipman, tank veya yapılar için önce şu işlemler yapılır :
-Yeniden kaplanacak parçaların hasarlı malzemelerden temizlenmesi,
-Kaplanacak ekipman veya yapının kaplama standartlarına uygun olarak imal veya inşa edilmiş  olduğunun tesbiti,
-Karşılaşılan korozyona uygun kaplama malzemelerinin seçimi,
-Seçilen kaplama malzemeleri arasından kaplanacak yapıya ve mevcut imkanlara göre malzemenin seçimi.
-Kaplama yüzeylerinin hazırlanması, metal yüzeylerin temizliğinin en az Sa 2 1/2 düzeyinde  DIN 55928-4'e göre yapılması,
Yüzey hazırlığından sonra kullanılacak malzemeye uygun  yöntemle kaplama uygulamasına geçilir. Yılların deneyimiyle uzmanlaşmış kaplamacıların uygulamasıyla  anti-korozyon malzeme yüzeye aplike edilir.
Vulkanize edilmesi gereken lastiklerle kaplanmış ekipmanlar uygulama prosedürlerinde belirtildiği şekilde vulkanize edilir.Diğer tür malzemelerle yapılan kaplamalar da uygulama prosedürlerine uygun yöntemlerle son şekillerine getirilirler.Kaplamaların teknik şartnamelerine göre son kontrolleri yapılarak kullanıma venormlara  uygunlukları en son kademede de kontrol edilir.

KOMPOZİT MALZEMELER
Kompozit malzemeler çeşitli polimerlerin yerine göre cam elyafı takviyesi de  kullanılarak elde edilir. Endüstriyel Ekipmanlar klasik yöntemlerin dışında bu malzemelerden imal edilen tank, boru gibi proses elemanları kullanılan malzemenin  kimyasal ve mekanik direncine sahip olurlar. Ayrıca levha ve dolu malzemerde bu imalatlarda kullanılır ve daha sonra mekanik direnç sağlayacak cam elyafı türü malzemelerle takviye edilirer.

YÜZEY KORUMA MALZEMELERİ                                                          
KCH firmasının ürettiği anti-korozif malzemeler KAPSAN tarafından ithal edilerek uygulamaları fabrika ve sahada  yapılmaktadır.

EKİPMAN TASARIM ve İMALAT KISTASLAR
Kaplamaların  uygulandığı yerler genelde metal ve beton yüzeye sahip fiziksel ve kimyasal korozyondan korunmaları gereken, borular, tanklar, havuzlar, bacalar, pompalar, vanalar, binalar, silolar, konteynerler, fanlar, karıştırıcılar, kanallar gibi ekipmanlar, proses ekipmanları , depolama tankları ve yapılardır.
Bu ekipman ve yapıların tasarım ve imalatının kaplama normlarına  uygun bir şekilde yapılması önemlidir.Kaplanan yüzeyle kaplama yüzeylerinin birbirlerini tam bir şekilde kavrayabilmeimkanının sağlanması çok önemlidir.Bu da ancak normlara uygun bir şekildetasarlanıp imal edilen ekipman veya yapının veya yüzey hazırlığının uygun birşekilde yapılmasıyla mümkün olabilir.
Kaplama yapılacak parçalarla ilgili özellikler DIN28051de,metal yüzey ve önerilen malzemeler DIN 28053 de verilmektedir.

ANTİ-KOROSİF KAPLAMA MALZEMELERİ
Lastik Kaplamalar
Lastik kaplamalar sorunsuz bir şekilde kullanılabilmeleri, karmaşık yüzeyleri kolayca kaplamaları, kimyasal ve mekanik (Aşınma) dirençleri, metal yapılar gibi betonda da sorunsuz bir şekilde  konturları rahatça ve sağlıklı  bir şekilde   kaplayacak esnekliğe sahip olmaları, beton yüzeylerde oluşan kılcal çatlakları   kapatmaları, titreşim ve küçük hareket ve darbelerden   etkilenmemeleri, elastik yapılarını  0'C altında koruyabilmeleri ve lokal  hasarların tamiratının   hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi sayesinde  en  uygun  korozyondan korunma malzemesi olarak endüstrinin birçok dalında emniyetle kullanılmaktadırlar. Maksimum kullanım ısı dereceleri seçilen  lastiğin cinsine ve ortama göre 30’- 120’ Cdir. Kaplama lastikleri,
-Önceden vulkanize edilmiş (Prevulkanize) kaplama,   
-Atmosferik şartlarda kendi kendine vulkanize olan kaplama,
-Basınç ve ısı altında vulkanize olan kaplama,
-Serbest buharla atmosferik basınç altında veya sıcak su ile  vulkanize olan kaplama,
şeklinde kullanılabilmektedir.

Polimer ve Flakeline Tipi Polimer Kaplamalar 
Polimer ve flakeline tipi polimer kaplamalar baca arıtma tesislerinde ki gibi gaz ortamlarında kullanılmaktadır. Lastiğe göre daha ekonomik olmaları tercih sebebidir. Ancak bu malzemelerin kimyasal dayanımları sıvı ortamlarda oldukça düşüktür ve daha çok gaz ortamları için tercih edilmektedir. Maksimum kullanım ısı dereceleri kullanılan polimerin cinsine göre 30’- 210’ C dir. Bu malzemeler atmosferik şartlarda kendi kendine kuruyarak dayanım özelliklerini elde eden kaplamalardır.

TUĞLA KAPLAMA  MALZEMELERİ
Aside ve ısıya dayanıklı karbon ve seramik tuğlalar lastik kaplamaların üzerine özel harçları da kullanılarak  kaplandığında kaplamanın ısıya direnci artmakta ve kompozit kaplamanın kullanım ısı derecesi daha yüksek seviyelere çekilebilmektedir.

UYGULAMA YERİ VE KAPLAMA MALZEMESİNİN SEÇİMİ
Uygulamanın yapılacağı yer, yapının boyut ve şekli, taşınabilirliği ve karşılaştığı korozyonun cinsi kaplama türünün ve uygulama biçiminin  seçiminde büyük önem taşır. Uygulama FABRİKADA  veya  SAHADA yapılabilir, ancak bazı kaplama türlerinin kaplanacak ekipmanların bulunduğu yerde yapılabilmesi özel imkanların sağlanmış  olması ve ekipman veya yapının tasarımına  bağlıdır.
KAPSAN  yılların birikimi ve tecrübesiyle   tasarım sırasında  ve sonrasında KCH'ın da desteğiyle  uzman danışmanlık hizmeti veren bir kuruluştur.
 

MALZEME SEÇİMİ
Kaplamanın nerede yapılacağı, imkanları ve şekline göre hangi malzemenin kullanılacağı tespit edilir. Bunun için,
-Kaplama yeri,
-Ekipmanın tasarımı,
-Kaplama yerindeki imkanlar,
-Kimyasal, mekanik ve ısı stresleri,
-İçme suyuna uygunluk,
Kıstasları göz önünde tutularak seçim yapılır. 

Malzeme tipinin eldeki imkanlara göre seçimi:
-Önceden vulkanize edilmiş (Prevulkanize) lastik polimer levha kaplama,     
-Atmosferik şartlarda kendi kendine kuruyan polimer ve flakelin tipi polimer veya vulkanize olan  lastik kaplama,
-Basınç ve ısı altında vulkanize olan lastik kaplama,
-Serbest buharla atmosferik basınç altında veya sıcak su ile  vulkanize olan lastik kaplama,
türleri arasından yapılır.


ANTİ-KOROSİF MALZEMELERİN UYGULANMASI
Fabrikada yapılan kaplamalar
Fabrikamıza getirilen kaplama konusu ekipmanlar için  şu işlemler yapılır :
-Yeniden kaplanacak parçaların hasarlı malzemelerden temizlenmesi,
-Kaplanacak ekipmanın kaplama standartlarına uygun olarak imal edilmiş olduklarının tesbiti,
-Karşılaşılan korozyona uygun kaplama malzemelerinin seçimi,
-Kaplama yüzeylerinin hazırlanması, metal yüzeylerin temizliğinin en az Sa 2 1/2  düzeyinde 
 DIN 55928-4 e göre yapılması,
Yüzey hazırlığından sonra kullanılacak malzemeye uygun  yöntemle kaplama uygulamasına geçilir. Yılların deneyimiyle uzmanlaşmış kaplamacıların uygulamasıyla  KAPLAMA yüzeye aplike edilir.
Otoklavda vulkanize edilen lastiklerle kaplanmış ekipmanlar basınç ve ısı altında otoklavda vulkanize edilir. KAPSAN’ ın sahip olduğu en büyük otoklav 10,70m boyunda ve 3.70m çapında bilgisayar kontrollü ve sıcak hava ısıtmalıdır.
Bu vulkanizasyon sırasında hem lastik kaplamanın istenen özelliklere kavuşması hem de lastiğin metal yüzeye yapışması sağlanır. Diğer tür malzemelerle yapılan kaplamalar da uygun yöntemlerle son şekillerine getirilirler.Kaplamaların teknik şartnamelerine göre son kontrolleri  yapılarak kullanıma ve normlara  uygunlukları en son kademede de kontrol edilir.  


Sahada yapılan kaplamalar

Sahada kaplanacak ekipman, tank veya yapılar için önce şu işlemler yapılır :
-Yeniden kaplanacak parçaların hasarlı malzemelerden temizlenmesi,
-Kaplanacak ekipman veya yapının kaplama standartlarına uygun olarak imal veya inşa edilmiş  olduğunun tesbiti,
-Karşılaşılan korozyona uygun kaplama malzemelerinin seçimi,
-Seçilen kaplama malzemeleri arasından kaplanacak yapıya ve mevcut imkanlara göremalzemenin seçimi.
-Kaplama yüzeylerinin hazırlanması, metal yüzeylerin temizliğinin en az Sa 2 1/2 düzeyinde  DIN 55928-4'e göre yapılması,
Yüzey hazırlığından sonra kullanılacak malzemeye uygun  yöntemle kaplama uygulamasına geçilir. Yılların deneyimiyle uzmanlaşmış kaplamacıların uygulamasıyla  anti-korozyon malzeme yüzeye aplike edilir.
Vulkanize edilmesi gereken lastiklerle kaplanmış ekipmanlar uygulama prosedürlerinde belirtildiği şekilde vulkanize edilir.
Diğer tür malzemelerle yapılan kaplamalar da uygulama prosedürlerine uygun yöntemlerle son şekillerine getirilirler.
Kaplamaların teknik şartnamelerine göre son kontrolleri yapılarak kullanıma venormlara  uygunlukları en son kademede de kontrol edilir.

KOMPOZİT MALZEMELER
Kompozit malzemeler çeşitli polimerlerin yerine göre cam elyafı takviyesi de  kullanılarak elde edilir. Endüstriyel Ekipmanlar klasik yöntemlerin dışında bu malzemelerden imal edilen tank, boru gibi proses elemanları kullanılan malzemenin  kimyasal ve mekanik direncine sahip olurlar. Ayrıca levha ve dolu malzemerde bu imalatlarda kullanılır ve daha sonra mekanik direnç sağlayacak cam elyafı türü malzemelerle takviye edilirer.